2138cn太阳集团

2138cn太阳集团

研究生培养 2138cn太阳集团» 研究生培养» 信息发布

2138cn太阳集团:太阳集团2138手机版关于研究生学术论文发表奖励办法的补充规定

为激励我校研究生(含推免生、支教保研等学生)积极投入科学研究,学校决定将我校研究生(含推免生、支教保研等学生)在获我校正式录取后、入学之前阶段发表的学术论文纳入研究生学术论文发表奖励办法的奖励范围。作者署名应为“太阳集团2138手机版研究生”。

                                   研究生院
                                 2014年10月28日

 

                                                                                              

2138cn太阳集团-太阳集团2138手机版