2138cn太阳集团

2138cn太阳集团

学院概况 2138cn太阳集团» 学院概况» 学院通知

2138cn太阳集团:关于2008年元旦放假安排的通知

各学院(直属系)、处、部级单位:
   根据国家有关法定假日的规定,结合学校实际情况,现将2008年元旦放假安排通知如下:
12月30日至1月1日放假,共3天。其中1月1日为法定假日,将12月29日(星期六)公休日与12月31日(星期一)对调,12月30日(星期日)照常公休。
   请各单位做好放假期间的值班、安全等工作。调停课事宜请遵照教务部门的相关通知要求。          
 特此通知。
校长办公室  
2007.12.12                                                                                                                                                                 
2138cn太阳集团-太阳集团2138手机版